Nakupovalna košarica

V košarici ni izdelkov.

Home Wishlist0 Na vrh

Vračila

ODSTOP OD POGODBE

Kupec, ki je potrošnik, lahko v roku 14 dni od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. za uveljavitev pravice do odstopa se lahko uporabi vzorec odstopne izjave, ki ga najdete TUKAJ, lahko pa kupec poda lastno odstopno izjavo, iz katere izrecno izhaja, da se odstopa od pogodbe z navedeno številko naročila. Odstopna izjava se šteje za pravočasno, če je poslana v roku, določenem za odstop od pogodbe. 

Kupec poda izjavo odstopu od pogodbe:

preko elektronskega naslova info@nes.eu z izjavo, iz katere izrecno izhaja, da odstopa od pogodbe (z navedbo št. naročila); pri čemer trgovec potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na elektronski naslov kupca (»odstop prejet«);
po pošti na naslov POLIS PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 4, 2000 Maribor – z izpolnitvijo in podpisom odstopne izjave; kot datum odstopa od pogodbe velja datum, ko je pismo datirano s strani ponudnika poštnih storitev;
v katerokoli poslovalnico POLIS PROJEKT D.O.O. – trgovino Nes. Kot datum odstopa od pogodbe velja datum prejema odstopne izjave s strani poslovalnice. Vračilo izdelka v poslovalnico trgovca v roku za odstop od pogodbe se šteje za izjavo o odstopu od pogodbe.

Vračilo izdelka

Kupec je dolžan vrniti izdelek v roku 14 dni od dneva odstopa od pogodbe bodisi:

z dostavo po pošti na naslov POLIS PROJEKT D.O.O. Puhova 21, 2250 Ptuj. Kupec nosi vse stroške vračila blaga. Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če je odposlano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kot datum odpošiljanja velja datum, ko je pošta datirana s strani ponudnika poštnih storitev.

osebno z oddajo poslovalnici POLIS PROJEKT D.O.O.

Kupec je dolžan vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan ter v originalni in nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narave, lastnosti, delovanja izdelka) in kot je to običajno v prodajalnah. Vsako preizkušanje, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelka, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta. Vračilo posameznih kosov kompleta ni dopustno.

Vračilo kupnine

Vračilo kupnine se izvrši v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe in pod pogojem vračila izdelkov. Trgovec si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetega plačila dokler ne prejme vrnjenih izdelkov ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelke poslal nazaj ponudniku.

Trgovec prejeta plačila kupcu vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Posebnosti glede vračila kupnine

V kolikor je bil pri nakupu izdelkov unovčen popust v kakršnikoli obliki (e-kupon, promocijska koda, ipd.), se vrne plačani znesek kupnine, ne pa tudi dela zneska, ki ga je prinesel popust.

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

Kupec lahko neposredno ob odstavi (vozniku dostavljala) ali prevzemu v poslovalnici izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če so poslani napačni izdelki ali v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Ob reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo kupnine) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se napiše v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kasnejše reklamacije glede izdelka se obravnavajo kot uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov iz naslova garancije ali stvarnih napak in jih kupec naslovi ponudniku preko:

elektronske pošte na naslov info@nes.eu,
s klicem na telefonsko številko +386 (0) 70 641 404,
s pisno izjavo, poslano po pošti, na naslov ponudnika POLIS PROJEKT D.O.O., Puhova 21, 2250 Ptuj

V primeru opravičenja zahtevkov je kupec upravičen do povračila razumnih stroškov pošiljanja po javno objavljenih tarifah prevoznikov, ki ponujajo storitve javnosti, oz. Pošte Slovenije d.d.

Stvarne napake

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelkov.

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabi se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju trgovčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal trgovec ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

V kolikor ima izdelek stvarno napako je dolžan kupec pisno obvestiti ponudnika o napaki, natančno opisati napako in ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Odgovornost za stvarne napake trgovca ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca (oz. tretje osebe), zlasti pa nastanejo zaradi nepravilna uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih posegov (popravil).

Stvarno napako lahko kupec prijavi v poslovalnicah Polis projekt d.o.o. po Sloveniji ali pošlje elektronsko sporočilo na info@nes.eu ter priloži obrazložitev za uveljavljanje stvarne napake in omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. Kupec bo o rešitvi obveščen v roku 8 dni od prejema blaga v poslovalnico.

Za pravno razmerje strank v zvezi stvarnimi napakami se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in/ali zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

Prevzem izdelkov

Kupec je dolžan izdelke, ki jih je vrnil trgovcu zaradi uveljavljana reklamacije, stvarne napake ali garancije, prevzeti na naslovu za dostavo oz. v poslovalnici v roku 7 dni od prejema obvestila.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba izdelkov preko STI ažurira in spreminja pogosto in hitro. Trgovec si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti (lastnosti) prodajnih izdelkov. Prav tako si pridružuje pravico do spremembe informacij brez posebnega predhodnega opozorila.

Slike (fotografije) izdelkov, objavljene v STI, so simbolične. Morebitne razlike med sliko in dejanskim izdelkom (barvna odstopanja, ipd.), ne vplivajo na specifikacijo samega izdelka.

Ponudnik se zavezuje zagotavljat točne podatke o ceni izdelkov. V primeru, da bi se cena izdelka spremenila med pošiljanjem oz. oddajo naročila in prejemom oz. potrditvijo naročila v informacijskem sistemu ponudnika, je kupcu (ne glede na to, ali je potrošnik) omogočen odstop od pogodbe (nakupa) pod pogoji, ki jih določa odstavek ODSTOP OD POGODBE SPP.

Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje STI.

V STI ne veljajo prodajne aktivnosti, ki se izvajajo v poslovalnicah (maloprodajnih mestih) ponudnika, kot na primer vendar ne izključno, posebni popusti za člane klubov, posebne akcije kot npr. 3 za 2, unovčevanje tiskanih kuponov s popusti, ipd.