Nakupovalna košarica

V košarici ni izdelkov.

Home Wishlist0 Na vrh

Splošni pogoji

»SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI TER SPLETNIH NAKUPOV«

Pravila in pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

POGLAVJE: SPLOŠNO

Namen

Ta splošna pravila in pogoji opredeljujejo pogodbeno razmerje med:

1) družbo Polis projekt, d.o.o., Trg revolucije 4, 2000 Maribor, matična št. 3918661000, ID št. za DDV SI89582659 (v nadaljevanju tudi “POLIS PROJEKT D.O.O.” ali “trgovec” ali “ponudnik”) v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani www.nes.eu ter

2) uporabnikom (v nadaljevanju tudi “kupec”) v zvezi z nakupom izdelka preko spletne trgovine www.nes.eu.

Ta splošna pravila in pogoji veljajo za vse uporabnike spletne strani. Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pravili in pogoji ter da soglaša z njimi. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pravil in pogojev si POLIS PROJEKT D.O.O. pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva za odpravo kršitev.

Opredelitev pojmov in kratic

Pojmi in kratice imajo naslednji pomen:

STI spletna stran oz. spletna trgovina POLIS PROJEKT D.O.O. na domeni www.nes.eu;

SPP splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani ter prodaje (nakupa) izdelkov prek STI, vsebini, ki je veljavna ob obisku STI. SPP so na voljo ter se lahko shranijo in reproducirajo v PDF obliki s klikom na povezavo TUKAJ. POLIS PROJEKT D.O.O. ima pravico, da po lastni presoji kadarkoli (občasno) spremeni SPP. (sprememba je razvidna iz datiranja verzije). O spremembi SPP so uporabniki obveščeni z elektronskimi sporočilom na elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu, ali s predhodnimi objavami na spletni strani. Spremembe SPP stopijo v veljavo po obvestilu. Vsaka nadaljnja uporaba spletne strani pomeni sprejetje najnovejše različice SPP;

uporabnik: oseba, ki obišče oz. uporablja STI, neglede na registracijo;

kupec: fizična ali pravna oseba, ki odda naročilo in opravil nakup izdelkov preko STI;

trgovec in/ali ponudnik in/ali POLIS PROJEKT D.O.O.: družba POLIS PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 4, 2000 Maribor, matična št. 3918661000, ID za DDV: SI89582659, vpisan pri Okrožnem sodišču Maribor, opr. Št. Srg. 2011/8230

osebni podatki: so podatki, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

POGLAVJE: SPLOŠNO

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost.

Vsebina spletne strani ter katerikoli materiali, predloženi na spletni strani, so na voljo “kot je” (»kot so«), brez kakršnekoli garancije, izrecne ali implicitne (razen v primeru nakupov izdelkov preko STI).

V nobenem primeru trgovec ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršni koli povezavi:

 • s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) te STI ali katerekoli vsebine, najdene tukaj oz. objavljene na spletni strani ali s strani uporabnika.
 • kakršno koli škodo ali viruse, ki lahko okužijo vaš računalnik, telefon, tablični računalnik, opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa, uporabe ali brskanja na tem spletnem mestu ali prenosa katerega koli gradiva, podatkov, besedila, slik, videoposnetkov ali zvoka s spletnega mesta. Prav tako trgovec ni odgovoren za izgubo le-teh, ki bi nastala z uporabo STI.

ZLORABA STRANI

Kot pogoj za uporabo spletnih strani uporabnik izjavlja in potrjuje, da ne bo uporabljal spletnih strani za kakršenkoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi SPP. STI ni dovoljeno uporabljati na katerikoli način, ki bi poškodoval, onemogočil, preobremenil ali omejil delovanje spletnih strani ali posegal v uporabo spletnih strani s strani drugih uporabnikov. Kakršnokoli pridobivanje ali poskus pridobivanja vsebin ali podatkov, ki niso izrecno na voljo s strani spletnih strani, ni dovoljen.

AVTORSKE PRAVICE

STI je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane. Vse vsebine STI, vključno s sporazumi, razkritji, spletnim besedilom, postavitvijo in slikami, so last družbe POLIS PROJEKT D.O.O. ali jih družba POLIS PROJEKT D.O.O. uporablja na podlagi pridobljene licence. Vsebino STI ne smete reproducirati, ponovno objavljati ali razširjati brez dovoljenja družbe POLIS PROJEKT D.O.O. ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

UPOTREBA STI

Storitve STI (uporaba spletne strani in spletni nakupi) lahko uporabljate kot neregistrirani član STI ali brez registracije. Registracija ni pogoj za spletni nakup ali uporabo spletne strani.

III.POGLAVJE: NAKUP IZDELKOV

REGISTRACIJA

Za uporabo storitev STI se lahko registrirate. Registrirajo se lahko fizične osebe, starejše od 16 let.

Z registracijo se pridobi uporabniško ime (enako posredovani elektronski pošti) in geslo. Geslo je tajno in ga uporabnik ne sme razkrivati tretjim osebam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da z uporabniškim imenom in geslom nastopa sam oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu, ter je odgovoren za naročila, ki so oddana pod njegovim uporabniškim imenom. V primeru suma zlorabe je uporabnik dolžan obvestiti trgovca s klicem na telefonsko številko +386 (0)70 641 404 (»POMOČ UPORBNIKOM«).

Ob registraciji uporabnik posreduje naslednje podatke:

 • naslov prebivališča oz. poslovni naslov in sedež, matično številko ter ID za DDV oz. izjavo, da ni zavezanec za DDV),
 • naslov za dostavo,
 • telefonsko številko,
 • ostale podatke v zvezi z nakupom ter
 • morebitne privolitve (soglasja), ki jih uporabnik vnese oz. izjavi z obkljukanem v obrazca preko STI, (v nadaljevanji vsi navedeni podatki enotno poimenovani tudi »podatki o kupcu«).

Uporabnik z registracijo soglaša, da lahko POLIS PROJEKT D.O.O. uporablja osebne podatke za namene, kot so podrobneje opredeljeni v IV poglavju SPP. Ob registraciji je uporabnik pozvan, da s posebno izjavo – obkljukanjem kvadratka (»checkbox) soglaša, da se lahko osebni podatki uporabijo tudi za namene neposrednega trženja (»newsletter«). Uporabnik lahko kadarkoli brezplačno zahteva, da POLIS PROJEKT D.O.O. preneha uporabljati njegovo telefonsko številko in /ali naslov elektronske pošte za namene neposrednega trženja. Odjave od prejemanje SMS obvestil oz. elektronske pošte za namene neposrednega trženja se izvrši s klikom »ODJAVA« na dnu prejetega elektronskega sporočila ali s spremembo v uporabniškem računu.

Uporabnik je dolžan ob registraciji posredovati točne in popolne podatke. Vso spremembo podatkov je dolžan uporabnik nemudoma posodobiti na uporabniškemu računu.

Uporabniški račun se lahko kadar koli zapre skladno z navodili na spletni strani ali s posredovanjem zahteve za preklic uporabniškega računa na kontaktni naslov, naveden pod »POMOČ UPORABNIKOM«; pisni zahtevi je potrebno predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

Registracija ni pogoj za izvedbo nakupa. Z oddajo naročila kupec (fizična oseba), ki ne želi registracije, izrecno soglaša in dovoljuje, da lahko trgovec obdeluje podatke o kupcu, ki jih je prostovoljno posredoval ob nakupu za namen izvedbe naročila.

CENE

Cene so navedene v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov. Cene veljajo za spletne nakupe preko STI.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila. Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.

Akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas objave v STI.

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Trgovec se zavezuje, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o trgovcu (firma, sedež, poslovni naslov, matično in davčno številko) ter kontaktne podatke za hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti izdelkov oz. storitev,
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na STI, naj bi bil dostopen oz. dobavljen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
 • cene izdelkov oz. storitev, ki vsebujejo davke oz. morebitne druge dajatve,
 • pogoje in načine plačila,
 • pogoje, način, kraj in rok dostave ter morebitne stroške dostave izdelkov oz. rok izpolnitve storitev,
 • o roku in pogojih za uresničitev pravice do odstopa od pogodbe; vključno s stroški, ki bremenijo kupca v zvezi z vračilom izdelka (43.č člena ZVPot), okoliščinah, ki pomenijo izgubo pravice do odstopa od pogodbe ali o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi s podatki o kontaktni osebi.

POSTOPEK NAROČANJA

Naročanje poteka v slovenskem jeziku. Izdelke se izbira in naroča iz seznama izdelkov na STI. Vsi izdelki so na voljo do odprodaje zalog.

Potek postopka:

»DODAJ V KOŠARICO«

Uporabnik izbere želeni izdelek tako, da klikne na ikono »dodaj v košarico«.

     Pred zaključkom nakupa je uporabnik preusmerjen, da opravi registracijo oz. je naprošen, da posreduje podatke, potrebne za izvedbo naročila, in sicer:

 • naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država)
 • naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država)
 • telefonsko številko
 • ostale podatke v zvezi z nakupom (v nadaljevanju vsi navedeni podatki enotno poimenovani tudi “podatki o kupcu“)

Po izbiri načina plačila se prikaže osnutek naročila, pripravljenega za oddajo tako, da ima uporabnik možnost preveriti pravilnost vnesenih podatkov oz. prepoznati morebitne napake ter popraviti oz. spremeniti podatke, povezane z naročilom (količina in vrsta izdelkov, podatke o  kupcu, način in kraj dostave ter način plačila).

»POTRDI NAROČILO«

S klikom na ikono »potrdi naročilo« (naročilo z obveznostjo plačila) uporabnik izjavlja, da v celoti razume in soglaša s SPP, da ima ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev kupoprodajne pogodbe (oz. da mu le-ta ni bila omejena ali odvzeta), ter da soglaša in pooblašča trgovca, da obdeluje posredovane podatke za namene, kot so podrobneje navedeni v IV. poglavju SPP. S klikom na »potrdi naročilo« se naročilo posreduje v informacijski sistem ponudnika.

»PREJETO NAROČILO/NAROČILO V OBDELAVI«

Po potrditvi naročila kupec prejeme na posredovani elektronski naslov obvestilo »potrdilo o prejemu naročila/naročilo v obdelavi«, t.j. da je naročilo uspešno oddano – sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Pravni status prejetega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi oz. dobavi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Prejeto naročilo ponudnik pregleda ter preveri možnost dobave naročenih izdelkov ter kupca obvesti o nadaljnjem statusu naročila in predvidenem roku dobave (obdelava naročila). Prejeta naročila se obdelujejo v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem izdelka.

Ponudnik lahko pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko z namenom zagotavljanja točnosti dobave (npr. da se dogovori za ustrezno rešitev, če izdelka ni mogoče dobaviti) oz. z namenom preverjanja posredovanih podatkov v naročilu.

V primerih naročil, ki odstopajo od povprečnih naročil ali trgovsko običajnih količin pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca in zahtevati drug način plačila iz nabora predvidenih plačilnih sredstev oz. zahtevati ustrezno zavarovanje plačila.

Trgovec lahko prejeto naročilo potrdi ali z razlogom zavrne (npr. izdelka ni na zalogi, ni izpolnjena zahteva po ustreznem plačilu, zaradi vnosa in objave očitno napačne cene, ki je posledica avtomatiziranega prenosa podatkov, ipd.). Trgovec si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če ima kupec neporavnane obveznosti do ponudnika iz preteklih naročila, če je v sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko STI ali če zlorablja pravico do odstopa od pogodbe. V primeru zavrnitve naročila kupec prejeme obvestilo »naročilo zavrnjeno« ali v primeru, ko del izdelkov z naročila ni možno dobaviti, naročilo “delno zavrnjeno.”.

Morebitne spremembe oddanega naročila za izdelek (npr. številke oz. velikosti, barve, količine, ipd.) lahko kupec poda tako, da pred obvestilom o potrditvi naročila (oz. izdajo računa) pošlje zahtevo za spremembo na elektronski naslov  info@nes.eu oz. s klicem na telefonsko številko +386 (0) 70 641 404 (»POMOČ UPORBNIKOM«).

»NAROČILO POTRJENO IN PRIPRAVLJENO ZA PREVZEM«

V primeru potrditve naročila kupec prejeme obvestilo »naročila potrjeno«. Pogodba o nakupu naročenega izdelka med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji prodaje fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Nakup opravljen preko spletnih strani STI, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije, brez upoštevanja kolizijskih pravil.

Pogodba o nakupu izdelkov oz. oddano naročilo s potrditvijo je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem računu. Kupec (neregistrirani uporabnik) lahko kopijo pogodbe pridobi na podlagi zahteve, v kateri navede podatek v zvezi opravljenim naročilom, ki jo naslovi na elektronski pošti na naslov info@nes.eu; trgovec pošlje kopijo pogodbe na elektronski naslov, ki je bil veljaven v času nakupa oz. po pošti na naslov kupca, ki je bil podan v času nakupa. Pogodba se arhivira (hrani) za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z zakonodajo oz. računovodskimi standardi.