Vaša košarica

U košarici nema proizvoda.

Home Wishlist0 Na vrh

Vračanje

POVLAČENJE UGOVORA

Kupac koji je potrošač može bez navođenja razloga odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda i vratiti proizvod. Za ostvarivanje prava na odustanak može se koristiti uzorak izjave o odustanku koji se nalazi OVDJE ili kupac može dostaviti vlastitu izjavu o odustajanju iz koje je izričito navedeno da odustaje od ugovora s navedenim brojem narudžbe. Izjava o odustajanju od ugovora smatra se pravodobnom ako je poslana u roku određenom za odustanak od ugovora.

Kupac odustaje od ugovora:

• putem e-mail adrese info@nes.eu izjavom iz koje je izričito navedeno da odustaje od ugovora (uz naznaku broja narudžbe); pri čemu trgovac potvrđuje primitak obavijesti o odustajanju od ugovora na e-mail adresu kupca („odustajanje primljeno“);

• poštom na adresu POLIS PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 4, 2000 Maribor – popunjavanjem i potpisom otkazne izjave; datum kada je pismo datirano od strane davatelja poštanskih usluga smatra se danom odustajanja od ugovora;

• u bilo koju poslovnicu POLIS PROJEKT D.O.O. – trgovina Nes. Datum odustajanja od ugovora je datum primitka izjave o odustajanju od strane poslovnice. Povrat proizvoda u poslovnicu trgovca u roku za odustanak smatra se izjavom o odustajanju od ugovora.

Povrat proizvoda

Kupac je dužan vratiti proizvod u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora:

  • uz dostavu poštom na POLIS PROJEKT D.O.O. Puhova 21, 2250 Ptuj.

Kupac snosi sve troškove povrata robe. Smatra se da je kupac robu vratio na vrijeme ako je poslana prije isteka roka za povrat od 14 dana. Datumom otpreme smatra se datum na koji je pošta datirana od strane davatelja poštanskih usluga. osobno predajom POLIS PROJEKT D.O.O.

Kupac je dužan vratiti proizvod nekorišten, neoštećen te u originalnom i neoštećenom pakiranju te u istoj količini. Kupac može primljeni proizvod pregledati i testirati samo u onoj mjeri u kojoj je to prijeko potrebno za utvrđivanje stvarnog stanja (priroda, svojstva, djelovanje proizvoda) i kako je to uobičajeno u trgovinama.

Svako testiranje koje odstupa od navedenog smatra se korištenjem proizvoda, čime kupac gubi pravo na odustanak od ugovora. Ukoliko je predmet povrata proizvod kupljen u kompletu, moraju se vratiti svi dijelovi kompleta. Povrat pojedinačnih dijelova seta nije dopušten.

Povrat novca

Povrat kupoprodajne cijene vrši se u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odustajanju od ugovora uz uvjet povrata proizvoda. Trgovac zadržava pravo zadržati povrat primljene uplate sve dok ne zaprimi vraćene proizvode ili dok kupac ne dostavi dokaz da je proizvode vratio ponuđaču.

Trgovac vraća primljene uplate kupcu istim sredstvom plaćanja koje je koristio, osim ako je potrošač izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove. Posebnosti u vezi povrata novca Ukoliko je prilikom kupnje proizvoda iskorišten popust u bilo kojem obliku (e-kupon, promotivni kod i sl.), vraća se uplaćeni iznos kupoprodajne cijene, ali ne i dio iznosa koji je proizašao iz popusta.

ODGOVORNOST ZA PROIZVOD

Kupac može reklamirati proizvod neposredno prilikom dostave (dostavljač) ili preuzimanja u poslovnici, ako proizvod nema svojstva koja je ponuđač izričito obećao, ako su poslani krivi proizvodi ili u krivoj količini, boji ili inače odstupiti od narudžbe kupca.

Prilikom reklamacije sastavlja se reklamacijski zapisnik. Nalaz kupca i traženo pravo izbora u vezi s rješavanjem prigovora upisuje se u reklamacijski zapisnik. Kupac ima pravo izbora rješenja, njegov zahtjev (zamjena robe, kredit ili povrat novca) upisuje se u reklamacijski zapisnik. Zapisnik o reklamaciji sastavlja se u dva primjerka, jedan primjerak se prosljeđuje kupcu.

Naknadne reklamacije na proizvod tretiraju se kao ostvarivanje jamstvenih zahtjeva iz naslova jamstva ili materijalnih nedostataka te ih kupac upućuje dobavljaču putem:

• e-poštom na adresu info@nes.eu,

• pozivom na +386 (0) 70 641 404,

• pisanom izjavom poštom na adresu davatelja POLIS PROJEKT D.O.O., Puhova 21, 2250 Ptuj

Ukoliko su zahtjevi opravdani, kupac ima pravo na naknadu razumnih troškova dostave prema javno objavljenim tarifama prijevoznika koji pružaju usluge javnosti, ili Pošte Slovenije d.d.

Činjenične pogreške

Ponuditelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.

Greška je stvarna:

1. ako proizvod nema svojstva potrebna za njegovu normalnu uporabu;

2. ako proizvod nema svojstva potrebna za određenu namjenu za koju ga kupac kupuje, a koja je ponuđaču bila poznata ili je morala biti poznata;

3. ako proizvod nema svojstva i svojstva koja su izričito ili prešutno ugovorena ili propisana;

4. ako je ponuditelj isporučio proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavijesti.

Prikladnost proizvoda za normalnu uporabu provjerava se u odnosu na običnu robu iste vrste i uzimajući u obzir izjave trgovca o svojstvima robe koje je trgovac ili proizvođač dao oglašavanjem, prezentacijom proizvoda ili naznakama na proizvod.

Ukoliko proizvod ima stvarni nedostatak, kupac je dužan pisanim putem obavijestiti ponuđača o nedostatku, detaljno opisati nedostatak i omogućiti ponuđaču da pregleda proizvod.

Odgovornost za materijalne nedostatke trgovca ne postoji u slučajevima koji proizlaze iz sfere kupca (ili treće osobe), a posebice proizlaze iz nenamjenske uporabe, mehaničkih oštećenja ili neovlaštenih zahvata (popravaka).

Stvarnu grešku kupac može prijaviti u poslovnicama Polis projekt d.o.o. u Sloveniji ili poslati e-mail na info@nes.eu i priložiti obrazloženje za iskazivanje materijalne pogreške i omogućiti pregled proizvoda. U slučaju slanja robe poštom, troškove dostave snosi kupac. Ako je fizički nedostatak opravdan, kupcu će se uz kupoprodajnu cijenu nadoknaditi i troškovi dostave. Kupac će o rješenju biti obaviješten u roku od 8 dana od primitka robe u poslovnici.

Na pravni odnos stranaka u svezi s materijalnim nedostacima primjenjuju se odredbe Obveznog zakonika i/ili zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

Zbirka proizvoda

Kupac je dužan proizvode koje je vratio trgovcu zbog opravdane reklamacije, materijalnog nedostatka ili jamstva preuzeti na dostavnoj adresi ili u poslovnici u roku od 7 dana od primitka obavijesti.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Zbog prirode poslovanja na svjetskoj mreži, asortiman proizvoda putem STI-a ažurira se i mijenja često i brzo. Trgovac nastoji pružiti jasne i iscrpne informacije kako bi prikazao osnovne karakteristike (svojstva) proizvoda za prodaju. Također zadržava pravo izmjene podataka bez posebnog prethodnog upozorenja.

Slike (fotografije) proizvoda objavljene u STI su simbolične. Eventualne razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanja u boji i sl.) ne utječu na specifikaciju samog proizvoda.

Ponuditelj se obvezuje pružiti točne podatke o cijeni proizvoda. U slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom dostave ili predaja i primitak naloga ili potvrdom narudžbe u informacijskom sustavu ponuđača, kupcu (bez obzira da li je potrošač) omogućen je odustanak od ugovora (kupnje) pod uvjetima navedenim u točki ODUSTAJANJE OD UGOVORA SPP.

Pružatelj usluga ne odgovara za povremeni nerad STI.

STI se ne odnosi na prodajne aktivnosti koje se provode u poslovnicama (maloprodajnim mjestima) ponuđača, kao što su, ali ne isključivo, posebni popusti za članove kluba, posebne akcije kao npr. 3 za 2, iskorištavanje tiskanih kupona s popustima i sl.