Vaša košarica

U košarici nema proizvoda.

Home Wishlist0 Na vrh

Opći uvjeti poslovanja

“OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE I ONLINE KUPNJE”

Pravila i uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1), temeljem preporuka Gospodarske komore. Slovenije i međunarodnih kodeksa za online i e-trgovinu.

POGLAVLJE I: OPĆENITO

Svrha Ovi opći uvjeti definiraju ugovorni odnos između:

1) društvo Polis projekt, d.o.o., Trg revolucije 4, 2000 Maribor, sjedište br. 3918661000, matični broj za PDV SI89582659 (u daljnjem tekstu također “POLIS PROJEKT D.O.O.” ili “trgovac” ili “pružatelj”) u vezi s korištenjem i radom web stranice www.nes.eu i

2) korisnicima (u daljnjem tekstu i “kupac”) u vezi s kupnjom proizvoda putem internetske trgovine www.nes.eu.

Ovi opći uvjeti vrijede za sve korisnike web stranice. Ulaskom na web stranicu korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim općim uvjetima i pravilima te da se s njima slaže. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih općih pravila i uvjeta, POLIS PROJEKT D.O.O. zadržava pravo koristiti sva pravna sredstva za otklanjanje povreda.

Definicija pojmova i kratica

Izrazi i kratice imaju sljedeća značenja:

STI web stranica ili internet trgovina POLIS PROJEKT D.O.O. na domeni www.nes.eu;

SPP opća pravila i uvjeti korištenja web stranice i prodaje (kupnje) proizvoda putem STI, sadržaj važeći u trenutku posjete STI.SPP-ovi su dostupni i mogu se spremiti i reproducirati u PDF formatu klikom na poveznicu OVDJE. POLIS PROJEKT D.O.O. ima pravo promijeniti SPP u bilo koje vrijeme (s vremena na vrijeme) prema vlastitom nahođenju. (izmjena se vidi iz datiranja verzije). O izmjenama Općih uvjeta korisnici se obavještavaju e-poštom na e-mail adresu navedenu u korisničkom računu ili prethodnim objavama na web stranici. Izmjene SPP-a stupaju na snagu nakon objave. Svako daljnje korištenje web stranice predstavlja prihvaćanje najnovije verzije SPP-a;

korisnik: osoba koja posjećuje ili koristi SPI bez obzira na registraciju;

kupac: fizička ili pravna osoba koja naručuje i kupuje proizvode putem STI-a;

trgovac i/ili pružatelj i/ili POLIS PROJEKT D.O.O.: tvrtka POLIS PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 4, 2000 Maribor, sjedište br. 3918661000, PDV ID: SI89582659, registriran kod Okružnog suda u Mariboru, reg. Ne. narednik 2011/8230

osobni podatak: je podatak definiran zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

POGLAVLJE II:KORIŠTENJE WEB STRANICE

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Internetsku stranicu koristite na vlastitu odgovornost.

Sadržaj web stranice i svi materijali koji se nalaze na web stranici daju se “kakvi jesu” (“kao što je”), bez jamstva bilo koje vrste, izričitog ili podrazumijevanog (osim u slučaju kupnje proizvoda putem STI-a).

Trgovac ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju posebnu, kaznenu, neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste, koja proizlazi iz ili je u vezi s:

• uz bilo kakvu uporabu ili nemogućnost korištenja (povremeni kvar) ovog STI-a ili bilo kojeg sadržaja koji se ovdje nalazi ili objavljen na web stranici ili od strane korisnika.

• bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti vaše računalo, telefon, tablet, opremu ili drugu imovinu kao rezultat pristupa, korištenja ili pregledavanja ove web stranice ili preuzimanja bilo kojeg materijala, podataka, teksta, slika, videa ili zvuka s web stranice. Također, trgovac ne odgovara za gubitak istih do kojeg bi došlo korištenjem STI.

ZLOUPOTREBA STRANICE

Kao uvjet korištenja web stranica, korisnik izjavljuje i potvrđuje da neće koristiti web stranice u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uvjetima korištenja. Ne smijete koristiti STI na bilo koji način koji bi oštetio, onemogućio, preopteretio ili ograničio rad web stranica ili ometao korištenje web stranica od strane drugih korisnika. Bilo kakvo stjecanje ili pokušaj stjecanja sadržaja ili podataka koji nisu izričito navedeni na web stranici nije dopušteno.

AUTORSKO PRAVO

STI je zaštićen autorskim pravima, sva prava pridržana. Sav sadržaj STI-a, uključujući ugovore, objave, web tekst, izgled i slike vlasništvo su POLIS PROJEKT D.O.O. ili od strane POLIS PROJEKT D.O.O. koristi temeljem stečene licence. Sadržaj STI ne smije se reproducirati, ponovno objavljivati ili distribuirati bez dopuštenja POLIS PROJEKT D.O.O. ili izvorni nositelj autorskog prava.

UPORABA STI

STI usluge (korištenje web stranice i online kupnja) možete koristiti kao neregistrirani član STI ili bez registracije. Registracija nije uvjet za online kupnju ili korištenje web stranice.

POGLAVLJE III: KUPNJA PROIZVODA

REGISTRACIJA

Možete se registrirati za korištenje STI usluga. Mogu se prijaviti osobe starije od 16 godina.

Registracijom se dobiva korisničko ime (isto kao i navedeni e-mail) i lozinka. Lozinka je tajna i korisnik je ne smije odati trećim osobama. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno identificiraju korisnika i povezuju ga s unesenim podacima. Korisnik je dužan osigurati korištenje korisničkog imena i lozinke sam odn osoba ovlaštena za zastupanje i odgovorna je za narudžbe pod njegovim korisničkim imenom. U slučaju sumnje na zlouporabu, korisnik je dužan obavijestiti trgovca pozivom na broj telefona +386 (0)70 641 404 („POMOĆ KORISNICIMA“).

Prilikom registracije korisnik daje sljedeće podatke:

• adresa prebivališta ili adresu poslovanja i sjedište, matični broj i PDV ID odn izjavu da nije obveznik PDV-a),

• dostavna adresa,

• telefonski broj,

• ostale podatke vezane uz kupnju i

• eventualne privole (sporazume) koje korisnik unese odn prijavljen kvačicom u obrascu putem STI-a, (u nastavku će se svi navedeni podaci nazivati i “podaci o kupcima”).

Registracijom korisnik pristaje da POLIS PROJEKT D.O.O. koristi osobne podatke u svrhe koje su pobliže definirane u poglavlju IV SPP-a. Prilikom registracije od korisnika se traži da se slaže s posebnom izjavom – označavanjem kućice („checkbox“) da se osobni podaci mogu koristiti i u svrhe izravnog marketinga („newsletter“). Korisnik može u svakom trenutku bez naknade zatražiti da POLIS PROJEKT D.O.O. prestati koristiti njegov telefonski broj i/ili adresu e-pošte za izravne marketinške svrhe. Odjava od primanja SMS obavijesti ili e-pošte u svrhu izravnog marketinga izvršava se klikom na “ODJAVA” na dnu primljene e-pošte ili promjenom korisničkog računa.

Korisnik je dužan dati točne i potpune podatke prilikom registracije. Korisnik je dužan odmah ažurirati sve promjene podataka na korisničkom računu.

Korisnički račun se može zatvoriti u bilo kojem trenutku prema uputama na web stranici ili slanjem zahtjeva za gašenjem korisničkog računa na kontakt adresu navedenu pod “POMOĆ ZA KORISNIKE”; uz pisani zahtjev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi.

Registracija nije uvjet za kupnju. Narudžbom kupac (fizička osoba) koji se ne želi registrirati izričito pristaje i dopušta trgovcu obradu podataka o kupcu koje je dobrovoljno dao prilikom kupnje u svrhu izvršenja narudžbe.

CIJENE

Cijene su izražene u EUR i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave proizvoda. Cijene se odnose na online kupnju putem STI-a.

Cijene ne vrijede unaprijed i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez posebne prethodne najave. Valjane cijene su cijene koje su bile važeće u trenutku kada je narudžba zaprimljena u informacijskom sustavu davatelja.

Akcijske cijene su posebno označene i vrijede za vrijeme objave u STI.

METODE PLAČANJA

Načini plaćanja su:

• uz plaćanje odn Visa, American Express i EuroCard/MasterCard kreditne kartice,

• virmanom na račun trgovca prema ponudi/predračunu

NAČINI DOSTAVE

Načini dostave na području Republike Slovenije su:

  • dostavu na kućnu adresu koju vrši sam ponuđač ili preko ugovornih partnera. U slučaju dostave na kućnu adresu, troškovi prijevoza, poštarine ili bilo koji drugi povezani troškovi nisu uključeni u cijenu proizvoda. Ukoliko vrijednost kupovine prelazi iznos od 40,00 EUR (sa PDV-om), poštarina (trošak dostave) je besplatna za kupca. Za dostavu izvan teritorija Republike Slovenije, korisnik može poslati zahtjev trgovcu za izradu ponude za takvu dostavu, uključujući datum dostave i trošak te dostave.

Proizvodi se isporučuju unutar 3-5 radnih dana od dana primitka „potvrde narudžbe“, osim u posebnim slučajevima, o kojima POLIS PROJEKT D.O.O. posebno obavještava kupca putem e-maila (o očekivanom roku isporuke). POLIS PROJEKT D.O.O. ne preuzima odgovornost za štete koje bi nastale zbog dužeg roka isporuke.

Više o dostavi

Proizvodi se dostavljaju na adresu koja je u narudžbi navedena kao “adresa za dostavu”. Kako bi se narudžba dostavila na adresu, dostavno vozilo mora imati izravan pristup mjestu navedenom na narudžbi te mora biti zajamčena mogućnost parkiranja dostavnog vozila na tom mjestu. Isporuka proizvoda u pravilu se obavlja ujutro. Kupac je dužan naručene proizvode preuzeti u naznačeno vrijeme i dan na adresi dostave. U slučaju da kupac nije u mogućnosti preuzeti pošiljku u trenutku dostave, pošiljku je moguće preuzeti naknadno u GLS Paketomatu, GLS Paketomatu ili GLS depou. U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovoreno vrijeme i potrebna je ponovna dostava, kupcu se naplaćuju dvostruki troškovi dostave. Pružatelj ili njegov ugovorni dostavljač zadržava pravo provjere identiteta primatelja proizvoda (kupca) na odgovarajući način – npr. s pristupom javnim dokumentima. Kupac prilikom dostave svojim potpisom potvrđuje količinu i kvalitetu naručenog proizvoda.

Ukoliko se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili proizvod oštećen, nedostaje sadržaj ili ima znakove otvaranja, kupac je dužan odmah pokrenuti postupak reklamacije izravno kod dostavljača, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana preuzimanja.logistic service, d.o.o.), u slučaju dostave od strane davatelja putem maila info@nes.eu.

PRUŽANJE INFORMACIJA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA

Trgovac se obvezuje da će prije sklapanja kupoprodajnog ugovora korisniku uvijek dati sljedeće podatke:

• podaci o trgovcu (naziv tvrtke, sjedište, adresa poslovanja, matični i porezni broj) te kontakt podaci za brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, telefon),

• bitne karakteristike proizvoda odn servis,

• dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga ponuđena u STI-u trebala bi biti dostupna ili isporučena unutar razdoblja koje odabere kupac na temelju opcija koje nudi pružatelj),

• cijene proizvoda ili usluge koje sadrže poreze odn sve ostale naknade,

• uvjete i načine plaćanja,

• uvjete, način, mjesto i rok isporuke te eventualne troškove dostave proizvoda odn rok izvršenja usluge,

• o roku i uvjetima za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora; uključujući i troškove koje kupac tereti u vezi s povratom proizvoda (čl. 43. ZVPot), okolnosti koje znače gubitak prava na odustanak od ugovora ili nepostojanje prava na odustanak od ugovora,

• objašnjenje postupka po prigovoru s podacima o kontakt osobi.

POSTUPAK NARUDŽBE

Naručivanje se odvija na slovenskom jeziku. Proizvodi se biraju i naručuju s popisa proizvoda na STI. Svi proizvodi su dostupni do isteka zaliha.

Tijek procesa:

“DODAJ U KOŠARICU”

Korisnik odabire željeni proizvod klikom na ikonu “dodaj u košaricu”. Prije završetka kupnje, korisnik se upućuje na registraciju odn traži podatke potrebne za izvršenje naloga i to:

• adresa stanovanja (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)

• adresa dostave (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad, država)

• telefonski broj

• ostale podatke vezane uz kupnju (u daljnjem tekstu svi navedeni podaci zajednički se nazivaju „podaci o kupcu“)

Nakon odabira načina plaćanja prikazuje se nacrt naloga spreman za predaju, tako da korisnik ima mogućnost provjeriti ispravnost unesenih podataka odn. prepoznati potencijalne pogreške i ispraviti ili promijeniti podatke vezane uz narudžbu (količina i vrsta proizvoda, podaci o kupcu, način i mjesto dostave te način plaćanja).

“POTVRDA NARUDŽBE”

Klikom na ikonu “potvrdi narudžbu” (narudžba s obvezom plaćanja) korisnik izjavljuje da u cijelosti razumije i suglasan je sa SPP-om, da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (ili da nije ograničiti ili mu se povući), te da daje suglasnost i ovlašćuje trgovca da dostavljene podatke obrađuje u svrhe pobliže navedene u IV. poglavlje SPP. Klikom na “potvrdi narudžbu” narudžba se prosljeđuje u informacijski sustav davatelja.

“NARUDŽBA PRIMLJENA/NARUDŽBA U OBRADI”

Nakon potvrde narudžbe, kupac na navedenu e-mail adresu dobiva obavijest “potvrda primitka narudžbe/narudžba u obradi”, tj. da je narudžba uspješno predana – prihvaćena u informacijski sustav davatelja. Pravni status primljene narudžbe je “prednarudžba” i ne obvezuje davatelja na pružanje ili isporuku naručenih proizvoda do potvrde narudžbe od strane ponuđača.

Ponuditelj pregledava zaprimljenu narudžbu i provjerava mogućnost isporuke naručenih proizvoda, te obavještava kupca o daljnjem statusu narudžbe i predviđenom roku isporuke (obrada narudžbe). Zaprimljene narudžbe obrađujemo tijekom radnog vremena od ponedjeljka do petka prema redoslijedu zaprimljenih narudžbi odn prema planiranim terminima za preuzimanje proizvoda.

Ponuditelj može nazvati kupca na njegov kontakt telefon kako bi se osigurala točnost isporuke (npr. radi dogovora o odgovarajućem rješenju ukoliko proizvod nije moguće isporučiti) ili u svrhu provjere podataka navedenih u narudžbi.

U slučaju narudžbi koje odstupaju od prosječnih narudžbi ili komercijalno uobičajenih količina kod ponuđača, ponuđač zadržava pravo kontaktirati kupca i zatražiti drugi način plaćanja iz niza ponuđenih načina plaćanja, ili zahtijevaju odgovarajuće osiguranje plaćanja.

Trgovac može potvrditi zaprimljenu narudžbu ili je odbiti iz nekog razloga (npr. proizvoda nema na skladištu, nije udovoljeno zahtjevu za odgovarajuću naplatu, zbog unosa i objave očito netočne cijene kao rezultat automatiziranih podataka prijenos itd.). Trgovac zadržava pravo odbiti narudžbu ukoliko Kupac ima nepodmirene obveze prema ponuđaču iz prošlih narudžbi, ako je u sporu s ponuđačem u vezi kupnje putem STI-a ili ako zlorabi pravo na odustanak od ugovora. U slučaju odbijanja narudžbe, kupac dobiva obavijest “narudžba odbijena” ili, u slučaju kada dio proizvoda iz narudžbe nije moguće isporučiti, narudžba “djelomično odbijena.”.

Sve promjene u narudžbi proizvoda (npr. brojeva ili veličina, boja, količina i sl.) kupac može izvršiti slanjem zahtjeva za promjenu na e-mail adresu info@nes.eu prije obavijesti o potvrdi narudžbe (ili računa). pitanje) ili pozivom na broj +386 (0) 70 641 404 (“POMOĆ ZA KORISNIKE”).

“NARUDŽBA POTVRĐENA I SPREMNA ZA PREUZIMANJE”

Ako je narudžba potvrđena, kupac dobiva obavijest “narudžba potvrđena”. Ugovor o kupnji naručenog proizvoda između trgovca i kupca sklopljen je u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu odn. šalje e-mail s potvrdom narudžbe. Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti prodaje su fiksirani i vrijede kako za ponuđača tako i za kupca. Kupnja obavljena putem web stranice STI smatra se kupnjom obavljenom u skladu s pravnim poretkom Republike Slovenije, bez uzimanja u obzir kolizijskih pravila.

Ugovor o kupnji proizvoda odn predana narudžba s potvrdom pohranjuje se u elektroničkom obliku na serveru trgovca i dostupna je kupcu u svakom trenutku na njegovom korisničkom računu. Kupac (neregistrirani korisnik) može dobiti primjerak ugovora na temelju zahtjeva u kojem daje podatke o izvršenoj narudžbi, a koji upućuje elektroničkom poštom na adresu info@nes.eu; trgovac šalje kopiju ugovora na e-mail adresu koja je bila važeća u trenutku kupnje odn poštom na adresu koju je kupac dao prilikom kupnje. Ugovor se arhivira (čuva) onoliko vremena koliko je potrebno za čuvanje takvih dokumenata u skladu sa zakonskim ili računovodstveni standardi.