Splošni pogoji poslovanja

 1. Domov
 2. Splošni pogoji poslovanja

»SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI TER SPLETNIH NAKUPOV«

Pravila in pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

I.POGLAVJE: SPLOŠNO

Namen

Ta splošna pravila in pogoji opredeljujejo pogodbeno razmerje med:

1) družbo Polis projekt, d.o.o., Trg revolucije 4, 2000 Maribor, matična št. 3918661000, ID št. za DDV SI89582659 (v nadaljevanju tudi “POLIS PROJEKT D.O.O.” ali “trgovec” ali “ponudnik”) v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani www.nes.eu ter

2) uporabnikom (v nadaljevanju tudi “kupec”) v zvezi z nakupom izdelka preko spletne trgovine www.nes.eu.

Ta splošna pravila in pogoji veljajo za vse uporabnike spletne strani. Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pravili in pogoji ter da soglaša z njimi. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pravil in pogojev si POLIS PROJEKT D.O.O. pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva za odpravo kršitev.

Opredelitev pojmov in kratic

Pojmi in kratice imajo naslednji pomen:

STI spletna stran oz. spletna trgovina POLIS PROJEKT D.O.O. na domeni www.nes.eu;

SPP splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani ter prodaje (nakupa) izdelkov prek STI, vsebini, ki je veljavna ob obisku STI. SPP so na voljo ter se lahko shranijo in reproducirajo v PDF obliki s klikom na povezavo TUKAJ. POLIS PROJEKT D.O.O. ima pravico, da po lastni presoji kadarkoli (občasno) spremeni SPP. (sprememba je razvidna iz datiranja verzije). O spremembi SPP so uporabniki obveščeni z elektronskimi sporočilom na elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu, ali s predhodnimi objavami na spletni strani. Spremembe SPP stopijo v veljavo po obvestilu. Vsaka nadaljnja uporaba spletne strani pomeni sprejetje najnovejše različice SPP;

uporabnik: oseba, ki obišče oz. uporablja STI, neglede na registracijo;

kupec: fizična ali pravna oseba, ki odda naročilo in opravil nakup izdelkov preko STI;

trgovec in/ali ponudnik in/ali POLIS PROJEKT D.O.O.: družba POLIS PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 4, 2000 Maribor, matična št. 3918661000, ID za DDV: SI89582659, vpisan pri Okrožnem sodišču Maribor, opr. Št. Srg. 2011/8230

osebni podatki: so podatki, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

II.POGLAVJE: UPORABA SPLETNE STRANI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost.

Vsebina spletne strani ter katerikoli materiali, predloženi na spletni strani, so na voljo “kot je” (»kot so«), brez kakršnekoli garancije, izrecne ali implicitne (razen v primeru nakupov izdelkov preko STI).

V nobenem primeru trgovec ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršni koli povezavi:

 • s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) te STI ali katerekoli vsebine, najdene tukaj oz. objavljene na spletni strani ali s strani uporabnika.
 • kakršno koli škodo ali viruse, ki lahko okužijo vaš računalnik, telefon, tablični računalnik, opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa, uporabe ali brskanja na tem spletnem mestu ali prenosa katerega koli gradiva, podatkov, besedila, slik, videoposnetkov ali zvoka s spletnega mesta. Prav tako trgovec ni odgovoren za izgubo le-teh, ki bi nastala z uporabo STI.

ZLORABA STRANI

Kot pogoj za uporabo spletnih strani uporabnik izjavlja in potrjuje, da ne bo uporabljal spletnih strani za kakršenkoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi SPP. STI ni dovoljeno uporabljati na katerikoli način, ki bi poškodoval, onemogočil, preobremenil ali omejil delovanje spletnih strani ali posegal v uporabo spletnih strani s strani drugih uporabnikov. Kakršnokoli pridobivanje ali poskus pridobivanja vsebin ali podatkov, ki niso izrecno na voljo s strani spletnih strani, ni dovoljen.

AVTORSKE PRAVICE

STI je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane. Vse vsebine STI, vključno s sporazumi, razkritji, spletnim besedilom, postavitvijo in slikami, so last družbe POLIS PROJEKT D.O.O. ali jih družba POLIS PROJEKT D.O.O. uporablja na podlagi pridobljene licence. Vsebino STI ne smete reproducirati, ponovno objavljati ali razširjati brez dovoljenja družbe POLIS PROJEKT D.O.O. ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

UPOTREBA STI

Storitve STI (uporaba spletne strani in spletni nakupi) lahko uporabljate kot neregistrirani član STI ali brez registracije. Registracija ni pogoj za spletni nakup ali uporabo spletne strani.

III.POGLAVJE: NAKUP IZDELKOV

REGISTRACIJA

Za uporabo storitev STI se lahko registrirate. Registrirajo se lahko fizične osebe, starejše od 16 let.

Z registracijo se pridobi uporabniško ime (enako posredovani elektronski pošti) in geslo. Geslo je tajno in ga uporabnik ne sme razkrivati tretjim osebam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da z uporabniškim imenom in geslom nastopa sam oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu, ter je odgovoren za naročila, ki so oddana pod njegovim uporabniškim imenom. V primeru suma zlorabe je uporabnik dolžan obvestiti trgovca s klicem na telefonsko številko +386 (0)70 641 404 (»POMOČ UPORBNIKOM«).

Ob registraciji uporabnik posreduje naslednje podatke:

 • naslov prebivališča oz. poslovni naslov in sedež, matično številko ter ID za DDV oz. izjavo, da ni zavezanec za DDV),
 • naslov za dostavo,
 • telefonsko številko,
 • ostale podatke v zvezi z nakupom ter
 • morebitne privolitve (soglasja), ki jih uporabnik vnese oz. izjavi z obkljukanem v obrazca preko STI, (v nadaljevanji vsi navedeni podatki enotno poimenovani tudi »podatki o kupcu«).

Uporabnik z registracijo soglaša, da lahko POLIS PROJEKT D.O.O. uporablja osebne podatke za namene, kot so podrobneje opredeljeni v IV poglavju SPP. Ob registraciji je uporabnik pozvan, da s posebno izjavo – obkljukanjem kvadratka (»checkbox) soglaša, da se lahko osebni podatki uporabijo tudi za namene neposrednega trženja (»newsletter«). Uporabnik lahko kadarkoli brezplačno zahteva, da POLIS PROJEKT D.O.O. preneha uporabljati njegovo telefonsko številko in /ali naslov elektronske pošte za namene neposrednega trženja. Odjave od prejemanje SMS obvestil oz. elektronske pošte za namene neposrednega trženja se izvrši s klikom »ODJAVA« na dnu prejetega elektronskega sporočila ali s spremembo v uporabniškem računu.

Uporabnik je dolžan ob registraciji posredovati točne in popolne podatke. Vso spremembo podatkov je dolžan uporabnik nemudoma posodobiti na uporabniškemu računu.

Uporabniški račun se lahko kadar koli zapre skladno z navodili na spletni strani ali s posredovanjem zahteve za preklic uporabniškega računa na kontaktni naslov, naveden pod »POMOČ UPORABNIKOM«; pisni zahtevi je potrebno predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

Registracija ni pogoj za izvedbo nakupa. Z oddajo naročila kupec (fizična oseba), ki ne želi registracije, izrecno soglaša in dovoljuje, da lahko trgovec obdeluje podatke o kupcu, ki jih je prostovoljno posredoval ob nakupu za namen izvedbe naročila.

CENE

Cene so navedene v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov. Cene veljajo za spletne nakupe preko STI.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila. Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.

Akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas objave v STI.

NAČINI PLAČILA

Načini plačila so:

 • s plačilnimi oz. kreditnimi karticami Visa, American Express in EuroCard/MasterCard,
 • z nakazilom na račun trgovca po ponudbi/predračunu

NAČINI DOSTAVE

Načina dostave na območju Republike Slovenije sta:

dostava na dom, ki jo izvaja ponudnik v lastni režiji ali preko pogodbenih partnerjev.  V primeru dostave na dom stroški prevoza, poštnine ali morebitni drugi stroški v zvezi s tem, niso vključeni v ceno izdelka. Če vrednost nakupa presega znesek 40,00 EUR (z DDV), je poštnina (strošek odpreme) za kupca brezplačna.

Za dostavo izven območja Republike Slovenije lahko uporabnik pošlje zahtevo trgovcu, da pripravi ponudbo za tako dostavo, vključujoč rok dobave ter strošek te dostave.

Izdelki se dostavijo v roku 3-5  delovnih dni od datuma prejema »potrdila o naročilu«, razen v posebnih primerih, o čemer POLIS PROJEKT D.O.O. posebej obvesti kupca preko elektronske pošte (o predvidenem roku dostave). POLIS PROJEKT D.O.O. ne prevzema odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi daljšega dobavnega roka.

Natančneje o dostavi

Izdelki se dostavijo na naslov, ki je v naročilu naveden kot »naslov za dostavo«. Za dostavo naročila na naslov mora biti zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu ter zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na tej lokaciji. Dostave izdelkov se pravilom vršijo v dopoldanskem času. Naročene izdelke je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na naslovu za dostavo. V primeru, da kupec v času dostave pošiljke ne more prevzeti, se pošiljka lahko kasneje prevzame v GLS Paketni trgovini, v GLS Paketomatu, v GLS depo-ju. V primeru, da kupec ne prevzame blaga ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave. Ponudnik oz. njegovo pogodbeni izvajalec dostave si pridržuje pravico, da na primeren način preverijo istovetnost prejemnika izdelka (kupca) – npr. z vpogledom v javne dokumente. Ob prevzemu z dostavo kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega izdelka.

Če se ob prevzemu pošiljke ugotovi, da je pošiljka (paket) ali izdelek poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, je dolžan kupec nemudoma, najkasneje pa v roku 30 dni od prevzema sprožiti postopek reklamacije neposredno pri dostavljavcu (General Logistics Systems, logistične storitve,d.o.o.), v primeru dostave s strani ponudnika pa preko elektronske pošte info@nes.eu.

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Trgovec se zavezuje, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o trgovcu (firma, sedež, poslovni naslov, matično in davčno številko) ter kontaktne podatke za hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti izdelkov oz. storitev,
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na STI, naj bi bil dostopen oz. dobavljen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
 • cene izdelkov oz. storitev, ki vsebujejo davke oz. morebitne druge dajatve,
 • pogoje in načine plačila,
 • pogoje, način, kraj in rok dostave ter morebitne stroške dostave izdelkov oz. rok izpolnitve storitev,
 • o roku in pogojih za uresničitev pravice do odstopa od pogodbe; vključno s stroški, ki bremenijo kupca v zvezi z vračilom izdelka (43.č člena ZVPot), okoliščinah, ki pomenijo izgubo pravice do odstopa od pogodbe ali o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi s podatki o kontaktni osebi.

POSTOPEK NAROČANJA

Naročanje poteka v slovenskem jeziku. Izdelke se izbira in naroča iz seznama izdelkov na STI. Vsi izdelki so na voljo do odprodaje zalog.

Potek postopka:

»DODAJ V KOŠARICO«

Uporabnik izbere želeni izdelek tako, da klikne na ikono »dodaj v košarico«.

     Pred zaključkom nakupa je uporabnik preusmerjen, da opravi registracijo oz. je naprošen, da posreduje podatke, potrebne za izvedbo naročila, in sicer:

 • naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država)
 • naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država)
 • telefonsko številko
 • ostale podatke v zvezi z nakupom (v nadaljevanju vsi navedeni podatki enotno poimenovani tudi “podatki o kupcu“)

Po izbiri načina plačila se prikaže osnutek naročila, pripravljenega za oddajo tako, da ima uporabnik možnost preveriti pravilnost vnesenih podatkov oz. prepoznati morebitne napake ter popraviti oz. spremeniti podatke, povezane z naročilom (količina in vrsta izdelkov, podatke o  kupcu, način in kraj dostave ter način plačila).

»POTRDI NAROČILO«

S klikom na ikono »potrdi naročilo« (naročilo z obveznostjo plačila) uporabnik izjavlja, da v celoti razume in soglaša s SPP, da ima ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev kupoprodajne pogodbe (oz. da mu le-ta ni bila omejena ali odvzeta), ter da soglaša in pooblašča trgovca, da obdeluje posredovane podatke za namene, kot so podrobneje navedeni v IV. poglavju SPP. S klikom na »potrdi naročilo« se naročilo posreduje v informacijski sistem ponudnika.

»PREJETO NAROČILO/NAROČILO V OBDELAVI«

Po potrditvi naročila kupec prejeme na posredovani elektronski naslov obvestilo »potrdilo o prejemu naročila/naročilo v obdelavi«, t.j. da je naročilo uspešno oddano – sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Pravni status prejetega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi oz. dobavi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Prejeto naročilo ponudnik pregleda ter preveri možnost dobave naročenih izdelkov ter kupca obvesti o nadaljnjem statusu naročila in predvidenem roku dobave (obdelava naročila). Prejeta naročila se obdelujejo v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem izdelka.

Ponudnik lahko pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko z namenom zagotavljanja točnosti dobave (npr. da se dogovori za ustrezno rešitev, če izdelka ni mogoče dobaviti) oz. z namenom preverjanja posredovanih podatkov v naročilu.

V primerih naročil, ki odstopajo od povprečnih naročil ali trgovsko običajnih količin pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca in zahtevati drug način plačila iz nabora predvidenih plačilnih sredstev oz. zahtevati ustrezno zavarovanje plačila.

Trgovec lahko prejeto naročilo potrdi ali z razlogom zavrne (npr. izdelka ni na zalogi, ni izpolnjena zahteva po ustreznem plačilu, zaradi vnosa in objave očitno napačne cene, ki je posledica avtomatiziranega prenosa podatkov, ipd.). Trgovec si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če ima kupec neporavnane obveznosti do ponudnika iz preteklih naročila, če je v sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko STI ali če zlorablja pravico do odstopa od pogodbe. V primeru zavrnitve naročila kupec prejeme obvestilo »naročilo zavrnjeno« ali v primeru, ko del izdelkov z naročila ni možno dobaviti, naročilo “delno zavrnjeno.”.

Morebitne spremembe oddanega naročila za izdelek (npr. številke oz. velikosti, barve, količine, ipd.) lahko kupec poda tako, da pred obvestilom o potrditvi naročila (oz. izdajo računa) pošlje zahtevo za spremembo na elektronski naslov  info@nes.eu oz. s klicem na telefonsko številko +386 (0) 70 641 404 (»POMOČ UPORBNIKOM«).

»NAROČILO POTRJENO IN PRIPRAVLJENO ZA PREVZEM«

V primeru potrditve naročila kupec prejeme obvestilo »naročila potrjeno«. Pogodba o nakupu naročenega izdelka med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji prodaje fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Nakup opravljen preko spletnih strani STI, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije, brez upoštevanja kolizijskih pravil.

Pogodba o nakupu izdelkov oz. oddano naročilo s potrditvijo je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem računu. Kupec (neregistrirani uporabnik) lahko kopijo pogodbe pridobi na podlagi zahteve, v kateri navede podatek v zvezi opravljenim naročilom, ki jo naslovi na elektronski pošti na naslov info@nes.eu; trgovec pošlje kopijo pogodbe na elektronski naslov, ki je bil veljaven v času nakupa oz. po pošti na naslov kupca, ki je bil podan v času nakupa. Pogodba se arhivira (hrani) za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z zakonodajo oz. računovodskimi standardi.

ODSTOP OD POGODBE

Kupec, ki je potrošnik, lahko v roku 14 dni od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. za uveljavitev pravice do odstopa  se lahko uporabi vzorec odstopne izjave, ki ga najdete TUKAJ, lahko pa kupec poda lastno odstopno izjavo, iz katere izrecno izhaja, da se odstopa od pogodbe z navedeno številko naročila.  Odstopna izjava se šteje za pravočasno, če je poslana v roku, določenem za odstop od pogodbe. 

Kupec poda izjavo odstopu od pogodbe:

 • preko elektronskega naslova info@nes.eu z izjavo, iz katere izrecno izhaja, da odstopa od pogodbe (z navedbo št. naročila); pri čemer trgovec potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na elektronski naslov kupca (»odstop prejet«);
 • po pošti na naslov POLIS PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 4, 2000 Maribor – z izpolnitvijo in podpisom odstopne izjave; kot datum odstopa od pogodbe velja datum, ko je pismo datirano s strani ponudnika poštnih storitev;
 • v katerokoli poslovalnico POLIS PROJEKT D.O.O. – trgovino Nes. Kot datum odstopa od pogodbe velja datum prejema odstopne izjave s strani poslovalnice. Vračilo izdelka v poslovalnico trgovca v roku za odstop od pogodbe se šteje za izjavo o odstopu od pogodbe.

Vračilo izdelka

Kupec je dolžan vrniti izdelek v roku 14 dni od dneva odstopa od pogodbe bodisi:

z dostavo po pošti na naslov POLIS PROJEKT D.O.O. Puhova 21, 2250 Ptuj. Kupec nosi vse stroške vračila blaga. Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če je odposlano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kot datum odpošiljanja velja datum, ko je pošta datirana s strani ponudnika poštnih storitev.

osebno z oddajo poslovalnici POLIS PROJEKT D.O.O.

Kupec je dolžan vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan ter v originalni in nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narave, lastnosti, delovanja izdelka) in kot je to običajno v prodajalnah. Vsako preizkušanje, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelka, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta. Vračilo posameznih kosov kompleta ni dopustno.

Vračilo kupnine

Vračilo kupnine se izvrši v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe in pod pogojem vračila izdelkov. Trgovec si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetega plačila dokler ne prejme vrnjenih izdelkov ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelke poslal nazaj ponudniku.

Trgovec prejeta plačila kupcu vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Posebnosti glede vračila kupnine

V kolikor je bil pri nakupu izdelkov unovčen popust v kakršnikoli obliki (e-kupon, promocijska koda, ipd.), se vrne plačani znesek kupnine, ne pa tudi dela zneska, ki ga je prinesel popust.

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

Kupec lahko neposredno ob odstavi (vozniku dostavljala) ali prevzemu v poslovalnici izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če so poslani napačni izdelki ali v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Ob reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo kupnine) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se napiše v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kasnejše reklamacije glede izdelka se obravnavajo kot uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov iz naslova garancije ali stvarnih napak in jih kupec naslovi ponudniku preko:

 • elektronske pošte na naslov info@nes.eu,
 • s klicem na telefonsko številko +386 (0) 70 641 404,
 • s pisno izjavo, poslano po pošti, na naslov ponudnika POLIS PROJEKT D.O.O., Puhova 21, 2250 Ptuj

V primeru opravičenja zahtevkov je kupec upravičen do povračila razumnih stroškov pošiljanja po javno objavljenih tarifah prevoznikov, ki ponujajo storitve javnosti, oz. Pošte Slovenije d.d.

Stvarne napake

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelkov.

Napaka je stvarna:

 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabi se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju trgovčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal trgovec ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

V kolikor ima izdelek stvarno napako je dolžan kupec pisno obvestiti ponudnika o napaki, natančno opisati napako in ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Odgovornost za stvarne napake trgovca ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca (oz. tretje osebe), zlasti pa nastanejo zaradi nepravilna uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih posegov (popravil).

Stvarno napako lahko kupec prijavi v poslovalnicah Polis projekt d.o.o. po Sloveniji ali pošlje elektronsko sporočilo na info@nes.eu ter priloži obrazložitev za uveljavljanje stvarne napake in omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. Kupec bo o rešitvi obveščen v roku 8 dni od prejema blaga v poslovalnico.

Za pravno razmerje strank v zvezi stvarnimi napakami se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in/ali zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

Prevzem izdelkov

Kupec je dolžan izdelke, ki jih je vrnil trgovcu zaradi uveljavljana reklamacije, stvarne napake ali garancije, prevzeti na naslovu za dostavo oz. v poslovalnici v roku 7 dni od prejema obvestila.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba izdelkov preko STI ažurira in spreminja pogosto in hitro. Trgovec si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti (lastnosti) prodajnih izdelkov. Prav tako si pridružuje pravico do spremembe informacij brez posebnega predhodnega opozorila.

Slike (fotografije) izdelkov, objavljene v STI, so simbolične. Morebitne razlike med sliko in dejanskim izdelkom (barvna odstopanja, ipd.), ne vplivajo na specifikacijo samega izdelka.

Ponudnik se zavezuje zagotavljat točne podatke o ceni izdelkov. V primeru, da bi se cena izdelka spremenila med pošiljanjem oz. oddajo naročila in prejemom oz. potrditvijo naročila v informacijskem sistemu ponudnika, je kupcu (ne glede na to, ali je potrošnik) omogočen odstop od pogodbe (nakupa) pod pogoji, ki jih določa odstavek ODSTOP OD POGODBE SPP.

Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje STI.

V STI ne veljajo prodajne aktivnosti, ki se izvajajo v poslovalnicah (maloprodajnih mestih) ponudnika, kot na primer vendar ne izključno, posebni popusti za člane klubov, posebne akcije kot npr. 3 za 2, unovčevanje tiskanih kuponov s popusti, ipd.

IV.POGLAVJE: POLITIKA ZASEBNOSTI

VARNOST

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani. POLIS PROJEKT D.O.O. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, ter ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanje preko spleta. Upoštevamo splošno sprejete standarde za zaščito prejetih informacij med prenosom po prejetju, vendar noben način elektronskega prenosa ali shranjevanja ni 100% varen, zato ne moremo zagotoviti popolne varnosti.

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic POLIS PROJEKT D.O.O. lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, se slednje dokumentirana. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic se sporoči pristojnim organom.

Za varovanje posredovani podatkov je odgovoren tudi uporabnik oz. kupec z ustreznim zagotavljanjem varnosti svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave. Trgovec ne odgovarja za morebitno razkritje ali krajo osebnih podatkov, ki je posledica neustreznega varovanja s strani uporabnika.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Splošno – soglasje k obdelavi osebnih podatkov

V nadaljevanju je opisani postopki pri obdelavi osebnih podatkov uporabnikov, s katerimi razpolaga POLIS PROJEKT D.O.O. na podlagi obiska spletne strani oz. opravljenega nakupa preko STI. Z uporabo spletne strani (soglasje s piškoti), z registracijo uporabniškega računa oz. s tem, ko ob nakupu posredujete podatke o kupcu, soglašate, da lahko POLIS PROJEKT D.O.O. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili SPP, obdeluje vaše osebne podatke.

Obdelava osebnih podatkov pomeni zbiranje, prenos, procesiranje, hrambo, razkritje ter drugimi oblike uporabe, kot so opisanimi v nadaljevanju.

IP naslovi in informacije o uporabi spletne strani (»piškotki«) – namen uporabe podatkov

Spletna stran zbira IP naslove uporabnikov ter ob predhodnem soglasju uporabnika uporablja piškotke.

Spletna stran uporablja “piškotke” – tekstovne datoteke na vašem računalniku, ki pomagajo razumeti želje uporabnikov in izboljšati izkušnje uporabnikov strani. POLIS PROJEKT D.O.O. lahko sklene pogodbo s tretjo osebo za pomoč pri zbiranju podatkov, vendar jih omenjena pogodbenica ne sme uporabljati v noben drug namen, razen za pomoč pri izboljševanju našega poslovanja Uporabo piškotkov lahko uporabnik zavrne z izbiro ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar lahko to omeji funkcionalno uporabo naše spletne strani. Z uporabo te spletne strani dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov.

Spletna stran uporablja piškotke in spletne tage (pixel tag), ki nam posredujejo zbrane podatke o prometu in interakcijah na spletni strani, za pridobivanje informacij o trendih in statističnih podatkov itn., kar nam omogoča izboljšati izkušnjo uporabnikov in orodja. Spletna stran uporablja lahko ”vztrajne piškotke”, da shranimo vaše registracijske podatke in geslo za prijavo za prihodnje prijave v storitev. Za omogočanje nekaterih funkcij storitve se uporabljajo “sejni piškotki”, da bolje razumemo, kako ravnate s storitvijo, in da spremljamo skupno uporabo in spletno usmerjanje prometa v storitvi.

Podatki uporabnikov

Ponudnik obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov uporabnikov, ki so opravili nakup preko STI, in sicer:

ime, priimek, naslov prebivališča (ulica, poštna številka, kraj), elektronski naslov, telefonska številka, naslove za dostavo (ulica, poštna številka, kraj), datum rojstva (neobvezno);

čas in datum registracije uporabniškega računa ter geslo v skriti obliki;

komunikacijo s ponudnikom (arhiv komunikacije);

podatke o nakupu (čas, vrsta in vrednost izdelkov, način plačila, način dostave),

komentarje, ki jih objavi v STI.

Namen uporabe podatkov uporabnikov

Ponudnik uporablja podatke uporabnikov za naslednje namene:

za izpolnitev kupoprodajne pogodbe (preverbe poslovne sposobnosti za sklenitev pogodbe, obveščanje o dobavnem roku oz. času dostave, spremembe podatkov v naročilu, reševanje reklamacij, za prenehanje pogodbe (odstop), za izterjavo plačil, itd.) ter ostalo z naročilom povezano komunikacijo, zlasti sme ponudnik za namen izvršitve naročila neposredno komunicirati s kupcem po telefonu, SMS ali z elektronskimi sporočili;

za izvajanje trženjskih (marketinških) raziskav z namenom ugotavljanja vedenja in nakupih navad, segmentiranja ter profiliranja kupcev, ugotavljanja zadovoljstva, ipd. (»poslovne analize«);

za pošiljanja SMS, navadne ali elektronske pošte za namene neposrednega, segmentiranega ali ciljanega (personaliziranega) trženj ter za namen za sprejemanje občasnih komercialnih obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih nagradnih igrah (t.i. »newsletter«), (če ne želite več prejemati teh sporočil, upoštevajte navodila za ”odjavo”, ki so navedena v katerem koli od teh sporočil, ali posodobite svoje podatke v uporabniškem računu);

za izvajanje telefonskega, osebnega in pisnega anketiranja;

za upravljanje registriranim uporabniškim računom (profilom);

za drugo komunikacije z uporabniki (npr. obveščanje o spremenjeni splošnih pogojih, ipd.; za zagotavljanje podpore uporabnikom ter odpravljanje tehničnih težav;

druge namene, v skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

Pri neregistriranih kupcih ponudnik obdeluje osebne podatke iz za namen izvedbe kupoprodajne pogodbe.

Uporabnik podatkov

Uporabnik zbirke osebnih podatkov je družba POLIS PROJEKT D.O.O., Trg revolucije 4, 2000 Maribor. POLIS PROJEKT D.O.O. se zavezuje uporabljati podatke le za namene, za katere so bili pridobljeni, ter jih hraniti in varovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo podatkov. Za potrebe izvajanja analiz POLIS PROJEKT D.O.O., posreduje zbrane osebne podatke zunanjimi partnerjem (pogodbeni obdelovalci), ki obdelujejo posredovane osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

Hramba podatkov

Podatki se hranijo toliko časa, dokler je uporabniški račun aktiven oz. kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so podatki zbrani oz. do zahteve za prenehanja obdelave. Neglede na morebitno zahtevo za prenehanje obdelovanja osebnih podatkov ter v primeru neregistriranih kupcev, se zbrani podatki v zvezi s posameznim nakupom hranijo za čas 5 let od prevzema izdelka (v primeru odpravljene stvarne napake ali garancije, teče ta rok od prevzema zamenjanega izdelka) in se po potrebi uporabijo za izpolnjevanje naših obveznosti oz. reševanje sporov.

Pravice uporabnika

Uporabnik ima pravico do seznanitve (vpogleda), prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Posredovani podatki se lahko popravijo v uporabniškem profilu (računu) ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu je potrebno predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

Uporabniki lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik preneha obdelovati osebne podatke. Če uporabnik želi zapreti uporabniški račun ali zahtevati, da se posredovani podatkov ne uporablja več, lahko svoj račun izbrišete tako, da sledite navodilom. na spletni strani. Preklic dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov se lahko pisno naslovite pisno na kontaktni naslov, naveden pod »POMOČ UPORABNIKOM«; pisni zahtevi je potrebno predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

Razkritje podatkov

Tretjim osebam lahko posredujemo datoteke, shranjene v vašem uporabniškem računu, in podatke, se zberejo preko obiska na STI, se lahko razkrijejo, če je njihovo razkritje potrebno za zagotavljanje ravnanja v skladu z zakonom, predpisom ali obvezno odločbo državnega organa, za preprečitev goljufij, zlorabe plačilnih kartic ali zlorabe storitev spletne trgovine ali za zaščito avtorskih pravic v zvezi z STI.

Otroci, mlajši od 16 let

STI ni namenjen osebam, mlajšim od 16 let. Če starši, skrbnik ali zakoniti zastopnik take osebe ugotovi, da je njegov otrok posredoval osebne podatke brez njegovega soglasja, se obrnite na nas na naslov, naveden pod »POMOČ UPORBNIKOM«. V primeru ugotovitve, je otrok, mlajši od 16 let, posredoval osebne podatke, bo POLIS PROJEKT D.O.O. take podatke izbrisali iz datotek.

V.POGLAVJE: KONČNE DOLOČBE

POMOČ UPORABNIKOM

Za tehnično podporo, morebitna vprašanja, pritožbe ali podajo drugih zahtev nas kontaktirajte preko:

elektronskega naslova: info@nes.eu (24 ur/7 dni),

s klicem na telefonsko številko +386 (0) 70 641 404 (od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure),

po pošti na naslov POLIS PROJEKT D.O.O., Puhova 21, 2250 Ptuj.

Za namen zagotavljanja ustrezni ravni zagotavljanja storitev klicnega centra, ponudnik snema, shranjuje in posluša klice, pri čemer se posneta sporočila izbrišejo v času …. dni od nastanka posnetka. Uporabnik klicnega centra je predhodno obveščen o snemanju, namenu ter trajanju hrambe posnetka.

REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanju potrošniških sporov.

Kot ponudnik spletne trgovine na območju Republike Slovenije objavlja elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (‘platforma SPRS’), ki je na voljo na tej povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Za spore v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkom preko STI se ponudnik in kupec zavezujeta reševati sporazumno. V kolikor ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Ti SPP so urejeni in se razlagajo skladno o zakoni Republike Slovenije ne glede na določbe o koliziji zakonov.

Predmetni SPP predstavljajo celoten sporazum med POLIS PROJEKT D.O.O. in uporabnikom v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkov preko STI ter jih ni mogoče spreminjati ali prilagajati, razen v pisni obliki.

Če se šteje, da je katera koli določba SPP neizvršljiva ali neveljavna, se ta določba kljub temu uveljavlja v največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, in takšna določitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.

SPP so objavljeni www.nes.eu in veljajo od dne 8.4.2019 dalje.